Utvecklingsplanarbetet efter ECE-dagen 6 april

Vad händer nu?

Publicerad 2017-04-27

Stort tack till alla som deltog på ECE-dagen den 6 april! Vi har fått många positiva kommentarer efter så det känns verkligen kul! Om du har synpunkter eller förslag på vad som skulle kunna göras bättre till nästa gång, kan du göra det i diskussionstråden i Canvas som heter "Om ECE-dagen - istället för enkät". Här kommer lite information om hur fortsättningen med arbetet är planerad.

Tänk på att du behöver acceptera samtliga inbjudningar till olika grupper!

Se presentationerna av rapporterna

Som komplement till enhetsrapporterna (i ppt-format) som presenterades under dagen, kommer filmat material att läggas upp i Canvas. Den som inte kunde delta (eller den som vill repetera) kan lyssna till vad som sägs till varje enhetsrapport och skolledningens kortare pitchar. Meddelande kommer när det finns tillgängligt.

Komplettering av visionerna i rapporterna

Rapporternas begränsade format (4 slides) gör att många utvecklingstankar inte finns med i rapporterna. Enhetschefer/funktionsansvariga ska därför komplettera visionerna som presenteras i rapporterna. De mer kompletta visionerna kommer läggas till respektive ”rapportdiskussion” i Canvas.

Utvecklingsförslagen från diskussionerna

Råmaterialet av idéer på utveckling av existerande verksamhet, har renskrivits ”rakt upp och ner” och är upplagda i excelfiler i respektive diskussionstrådar för utbildning, forskning, samverkan och övriga kommentarer för okategoriserade förslag.

Låt oss veta om vi har tolkat handstilarna/anteckningarna fel. Det går bra att ge input till/kommentera/gilla råmaterialet redan nu om man vill i respektive diskussionstråd.

Verksamhetsstöd i processerna

Utvecklingsidéer som för verksamhetsstöd för studenter, lärare, forskare inom ovan områden postas i respektive område. Stödverksamheten bidrar till utbildningsprocessen, forskningsprocessen och samverkansprocessen.

Definition av Samverkan

"I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." ( Högskolelag 1992:1434, SFS 2017:279)

För ECE:s del kan man tänka att KTH också är "extern" part, en del av det omgivande samhället (om man inte får in sina idéer inom utbildningsprocessen eller forskningsprocessen).

Bearbetning av råmaterialet

Ledningsgruppen kommer gruppvis gå igenom råmaterialet och sammanställa frågor/teman att arbeta vidare på. De bearbetade förslagen kommer presenteras i diskussionstrådar i Canvas.

Medarbetarnas input före 8 juni

Förhoppningsvis ska det någonstans i början på juni finnas konkreta arbetsförslag som medarbetarna kan bidra till genom att kommentera eller gilla (så många förslag man vill) som input till Ledningsgruppen. Deadline för medarbetarinputen är 8 juni.

Ledningsgruppens bearbetning av resultaten

Den 9 juni kommer Ledningsgruppen ha en halvdag, där medarbetarnas input kommer att bearbetas och konkreta arbetsprojekt i utvecklingsplanarbetet kommer formuleras.

Bästa hälsningar från projektgruppen,

Elisabeth, Rebecca och Sofie

Projektgruppen för Utvecklingsplanarbetet (PG)

Till sidans topp