Handlingsplan för Utvecklingsplanarbetet på gång

Utvecklingsplan 2018-23

Publicerad 2017-03-01

Projektgruppen för Utvecklingsplanarbetet (PG) som leds av Elisabeth Mannerfeldt har påbörjat sitt arbete med en första handlingsplan för ECE-skolans arbete med Utvecklingsplan 2018-23. För närvarande ligger fokus på att skapa förutsättningar för delaktighet genom att planera ECE-dagen och få till en digital plattform för samarbetet.

Obs! Ovan anmälan gäller endast för deltagande från kl. 12.30-17.00, alltså utan lunch.

Plats: Hotel Skeppsholmen (Gröna Gången 1, Skeppsholmen)

Förutsättningar för delaktighet

I dagsläget ligger fokus på:

  1. Planera ECE-dagen som har som mål att vi ska få fram teman/arbetsområden i en ny utvecklingsplan samt tillsätta grupperingar som kan fortsätta arbetet konkret.
  2. Skapa digital plattform för samarbetet.

För att resultatet ska bli väl förankrat, är det viktigt med delaktighet på flera nivåer: individ-, grupp- (enhet/team), avdelnings- och skolnivå. För att underlätta samarbetet med utvecklingsplanen på olika nivåer och ledder över skolan, kommer vi använda den digitala plattformen Canvas.

Canvas är KTH:s nya lärplattform för studenter och lärare med funktioner både för kommunikation (chatt, meddelanden, diskussioner, massannonseringar) och strukturering av material och tidplaner. Canvas kommer här att fungera som ett slutet (endast för ECE:s medarbetare) interaktivt projektverktyg, som du lätt kommer åt i din personliga KTH-meny (som en gruppwebb Social, men med meddelarfunktioner och en app).

Innan Canvasplattformen är fullt implementerad kommer information finnas på ECE:s intranät här.

Tidplan

NÄR

VAD

VEM

v. 10

Projektgruppen för Utvecklingsplanarbetet (PG) informerar om handlingsplanen.

PG

v. 10 13

Inbjudan till plattformen Canvas skickas till alla medarbetare, som tackar ja till inbjudan

PG + Alla

Mars

Läsa igenom Utvecklingsplan 2013-17 ECE (pdf 119 kB) och diskutera  innehåll till rapportmallen på respektive enhet

Alla

31 mars

Deadline för Enhetsrapporterna

Enhetschefer

1 april

Alla enhetsrapporter publiceras

PG

1-5 april

Alla läser igenom alla enhetsrapporter

Alla

6 april

ECE-dag: Make a foundation - create a movement. Mål för dagen är att:

  • Lära känna varandras verksamheter
  • Samla in material för vidare bearbetning för ECE:s utvecklingsplan

Alla

Dec

Färdig utvecklingsplan för ECE

Skolan

Projektgruppen (PG) 

Projektgruppen för Utvecklingsplanarbetet (PG)

Till sidans topp