Rapport om KTH Biblioteket (KTHB)

Rapport om ECE: KTH Biblioteket (G. Sahlin)

Rapport om ECE: KTH Biblioteket (pdf 66 kB)

I januari 2016 fick Gunnar Sahlin – fd riksbibliotekarie – i uppdrag att intervjua Överbibliotekarie, enhetschefer och ECE:s administrativa chef om biblioteksverksamheten vid ECE. Tanken var att arbetet skulle vara inledningen på en genomgång av biblioteksverksamheten vid skolan. Sedan blev samtalen av olika skäl senarelagda och jag beslutade mig för att gå i pension. Resultatet av samtalen kan ändå vara ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av ECE-skolan.

Mats Herder

Till sidans topp