Rapport om ECE-skolan (Axelsson/Franke)

ECE-skolan - idag och imorgon 

Uppstartsseminarium 22/3-16

Rapport om ECE: ECE-skolan  - idag och imorgon (S. Franke, A. Axelsson)

ECE-skolan - idag och imorgon (pdf 775 kB)

Anders Axelsson och Sigbrit Franke rapport om ECE-skolan bygger på en gedigen insamling av information från årsberättelser, statistik och annat om skolan. En lång rad intervjuer genomfördes vid årsskiftet 2015/16 med personer från ledning av KTH, fakulteten, GA vid olika skolor och personer vid ECE. Utifrån detta material har Anders Axelsson och Sigbrit Franke skapat sin bild av ECE-skolan och lagt fram sina förslag till utveckling av verksamheten.

Rapporten kan nu användas som bakgrund i utvecklingen av skolan som ska påbörjas i höst med den nya skolledningen och KTH:s nya rektor. Då påbörjar hela KTH arbetet med att ta fram nya utvecklings- och verksamhetsplaner, ett arbete som ska avslutas under våren 2017.

Till sidans topp