Utvecklingsplan 2017-20 - ECE imorgon

2016 är ett förändringens år för medarbetarna på ECE-skolan på flera sätt. Det har även blivit dags för arbetet med en ny utvecklingsplan för de nästkommande fem åren. Här kommer det finnas information och underlag för detta utvecklingsarbete.

ECE-skolan - idag och imorgon 

Uppstartsseminarium 22/3-16

Rapport om ECE: ECE-skolan  - idag och imorgon (S. Franke, A. Axelsson)

ECE-skolan - idag och imorgon (pdf 775 kB)

Anders Axelsson och Sigbrit Franke rapport om ECE-skolan bygger på en gedigen insamling av information från årsberättelser, statistik och annat om skolan. En lång rad intervjuer genomfördes vid årsskiftet 2015/16 med personer från ledning av KTH, fakulteten, GA vid olika skolor och personer vid ECE. Utifrån detta material har Anders Axelsson och Sigbrit Franke skapat sin bild av ECE-skolan och lagt fram sina förslag till utveckling av verksamheten.

Rapporten kan nu användas som bakgrund i utvecklingen av skolan som ska påbörjas i höst med den nya skolledningen och KTH:s nya rektor. Då påbörjar hela KTH arbetet med att ta fram nya utvecklings- och verksamhetsplaner, ett arbete som ska avslutas under våren 2017.

Rapport om ECE: KTH Biblioteket (G. Sahlin)

Rapport om ECE: KTH Biblioteket (pdf 66 kB)

I januari 2016 fick Gunnar Sahlin – fd riksbibliotekarie – i uppdrag att intervjua Överbibliotekarie, enhetschefer och ECE:s administrativa chef om biblioteksverksamheten vid ECE. Tanken var att arbetet skulle vara inledningen på en genomgång av biblioteksverksamheten vid skolan. Sedan blev samtalen av olika skäl senarelagda och jag beslutade mig för att gå i pension. Resultatet av samtalen kan ändå vara ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av ECE-skolan.

Mats Herder

Till sidans topp