Översyn av skolorganisationen 2017

Hitta rektorsbesluten med sammanfattningar här (uppdateras kontinuerligt på KTH:s intranät)

Läs intervju med rektor Sigbritt Karlsson i Campi från 23 februari 2017

Se film från medarbetarträff på ECE med Lena Gumaelius 24 februari 2017

Skolöversyn

Förslag på framtida organisationsform för ECE

Nu är slutversionen av rapporten om ECE-skolans möjliga framtidsorganisation skickad till rektor. Det vi vet i dagsläget är att vi ska få feedback innan september då det ska finnas ett mer eller mindre färdigt förslag kring KTH:s framtida organisation.

Läs förslaget på framtida organisationsform för ECE från 31 maj 2017 (pdf 421 kB)

Tilläggsbeslut 2017-06-22 (pdf 577 kB)

Till sidans topp