Strategiskt råd på ECE-skolan

Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har ett strategiskt råd som fungerar som ett rådgivande organ till skolchefen, tillika rådets ordförande.

Skolans strategiska råd utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:

  • Viktigare ärenden rörande skolans organisation
  • Utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
  • Övergripande frågor rörande utbildning
  • Andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra

Skolchefen är ordförande i strategiska rådet.

Strategiska rådsmedlemmar

Namn Funktion
Lena Gumaelius Skolchef
Lars Geschwind Vice skolchef
Stefan Östlund Vice rektor 
Helena Edin  Koordinator
Tommy Westergren Bibliotekarie
Yoko Takau Drobin  Universitetsadjunkt
Dan Borglund Universitetslektor
Harald Cederberg, Scania Extern ledamot
Anders Axelsson, Rektor LTH Extern ledamot
Lars Burman, Öb UU  Extern ledamot


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till sidans topp