Funktionsadresser

Här finns ECE-skolans funktionsadresser samlade:

Centralt

 
Ekonomi E-post: ekonomi@ece.kth.se
HR/Personal E-post: hr@ece.kth.se
Intern service E-post: internservice@ece.kth.se
IT helpdesk E-post:  it@ece.kth.se
Vill du nå alla medarbetare på ECE-skolan? 
Skicka innehåll och skäl till varför du vill nå ut till alla medarbetare på ECE-skolan.

E-post: info@ece.kth.se

Lokalbokning E-post: lokalbokning@ece.kth.se
Upphandlingsfrågor E-post: upphandlingsansv@ece.kth.se
Kommunikation E-post: kommunikation@ece.kth.se

Avdelningen Lärande

 
Lärande (hp, karriär, forskare, gästforskare och gästföreläsare) E-post: ece-larande@kth.se
Högskolepedagogik (hp) E-post: hogskoleped@ece.kth.se
Språk och kommunikation  
Till all fast personal E-post: sprak@ece.kth.se
Till all personal inkl timlärare etc E-post: allasprak@speech.kth.se
Kursadministration med huvudansvar för kurser i svenska som främmande språk E-post: courses@ece.kth.se
Kursadministration med huvudansvar för övriga kurser E-post: kurser@ece.kth.se
Centrum för akademiskt skrivande E-post: cas@ece.kth.se
Språkcaféet E-post: languagecafe@kth.se
Tandem språkpartnerprogram E-post: tandem@lib.kth.se
   

Huvudbiblioteket

 
Reception E-post: reception-kthb@ece.kth.se
Bibliotekscaféet KTH Stories E-post:  stories.kth@gmail.com
Fjärrlån E-post: ill@lib.kth.se
Inköpsförslag E-post: media@ece.kth.se
Lånedisk E-post: lanedisken@kth.se
KTHB webbgrupp E-post: redaktionen@ece.kth.se
KTHB (når alla medarbetare på KTH:s bibliotek. Måste dock vara med på deras mailutskick för att kunna skriva till dem) E-post: biblinfo@lib.kth.se
Ämnessökning E-post: ask-kthb@kth.se

Filialbiblioteken

 
Campus Flemingbiblioteket E-post: flemingbiblioteket@sth.kth.se
Campus Telgebiblioteket E-post: bibliotek-telge@kth.se
Electrumbiblioteket E-post: electrumbiblioteket@ece.kth.se

KTH Media Production

E-post: mediaproduction@kth.se

Vetenskapens hus

 
Vill du nå alla medarbetare på Vetenskapens hus? E-post: all@vetenskapenshus.se
Till sidans topp