Facklig verksamhet på ECE-skolan

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Samverkan innebär att information, dialog och diskussion förekommer inför alla beslut, i ett så tidigt skede att det finns faktiska möjligheter att påverka dessa. På Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har arbetsplatsombuden ett tvärfackligt samarbete, som även omfattar skolans skyddsombud.

Samverkansavtalets byggstenar

På KTH arbetar arbetsgivaren och fackföreningarna enligt ett ingånget Samverkansavtal, vars byggstenar har följande olika nivåer på respektive skola:

Till sidans topp