Nyheter

 • Parkeringstillstånd för 2017

 • Lena Gumaelius har blivit lektor

  Publicerad 2016-12-21
  Enligt rektorsbeslut har Lena Gumaelius från och med 1 januari 2017 blivit anställd som lektor i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot teknikintresse i samhället.

 • Satsa friskt - kom igång med KTH-hallen

  Publicerad 2016-12-20
  Vecka 3 startar KTH-hallen 3-månadersprojektet Satsa friskt som vänder sig till personer som behöver komma igång med fysisk aktivitet.

 • De beställda kalendrarna har kommit

  Publicerad 2016-12-20
  Inköpsansvariga Gunilla Johansson låter hälsa att ni som beställt kalendrar nu kan hämta dem vid staben där ni fyllde i listorna. Pricka av när ni tar de ni ska ha.

 • Uppdatera din profilsida, som fått nya funktioner

 • Campi uppmärksammar open access

 • Skolchefsbeslut: LMS-ansvarig på ECE

  Publicerad 2016-11-22
  Skolchefen har fattat beslut om att utse Björn Kjellgren till LMS-ansvarig. LMS står för Learning Management System. KTH har upphandlat ett nytt LMS, Canvas, som fr.o.m. januari 2017 kommer ersätta Bilda.

 • Tidsplan för helårsbokslut 2016

  Publicerad 2016-11-14
  Nedan deadlines gäller för att redovisningsenheten ska hinna få in allt innan årsskiftet. Tänk på att du som medarbetare inte är "sist i kedjan" utan behöver sakattestera fakturor, ansöka om semester m.m. i god tid innan nedan deadlines, eftersom det är andra som hinna attestera och godkänna före dessa deadlines.

 • Några nya funktionsadresser

 • Bidra till utvecklingen av ECE:s organisationsstruktur

  Publicerad 2016-11-10
  Den grupp i ECE:s ledning som jobbar med skolans organisationsplan behöver medarbetarnas hjälp med att kartlägga ECE-skolans organisatoriska struktur utifrån ett informellt perspektiv. Det gagnar både individen och organisationen att tydliggöra roller, ansvarsfördelning, vårt sätt att relatera till och vad vi kan lära av varandra.

 • Se frukostmötet 9/11-16

  Publicerad 2016-11-09
  Du som inte kunde delta i frukostmötet den 9 november, kan ta del av innehållet här.

 • Uppgifter om fakturering och betalning

 • Koda din telefon

  Publicerad 2016-11-02
  Alla medarbetare kan i vardagen bidra till en mer kommunikativ och smidigare arbetsmiljö. Ett verktyg är att koda din telefon (ditt anknytningsnummer) så att kollegorna vet varför du inte kan svara för tillfället. Se nedan hälsning och påminnelse från KTH Växeln.

 • Lars Geschwind; ny vice skolchef

  Publicerad 2016-10-24
  Lars Geschwind har sedan 2012 varit verksam på ECE som forskare, lektor och forskningsutbildningsansvarig (FA). Nu har han tagit över Lena Gumaelius tidigare roll som vice skolchef och Future-Faculty-ansvarig (FFA) för perioden 1 sep. 2016 till 30 juni 2017. Visionen är att göra ECE till en attraktiv arbetsplats för motiverade medarbetare.

 • Canvas: tid för övergång och utbildning

  Publicerad 2016-10-24
  I januari 2017 ska KTH:s nya LMS (Learning Management System) Canvas implementeras fullt ut på KTH:s alla kurser. Skiftet från Bilda till Canvas berör alla studenter, undervisare och kursadministratörer på skolan. Det är nu hög tid att förbereda sig inför skiftet.

 • Din kollegas praktiknära forskningsprojekt 2016

  Publicerad 2016-10-13
  Professor Martha Cleveland-Innes, tillfälligt chef för Lärandeavdelningen, leder nedan kollegor i årets praktiknära forskningsprojekt på ECE-skolan. Projekten syftar till att utveckla något som kan effektivisera eller underlätta arbetsuppgifterna.

 • Lärare kan nu gå kurs i Canvas

 • KTHB:s webbgrupp söker förstärkning av ECE-kollega

  Publicerad 2016-09-09
  KTH Bibliotekets webbgrupp söker internt bland ECE:s medarbetare efter förstärkning till KTHB webbgruppen. Ansök senast onsdagen den 14 september.

 • Maria Haglund, ny chef för KTH Biblioteket

  Publicerad 2016-09-06
  Maria Haglund efterträder (den numera pensionerade och dåvarande skolchefen) Mats Herder i positionen som överbibliotekarie och chef för avdelningen för KTH Biblioteket. Här kommer en kort presentation av Maria.

 • Välkommen till invigningen av det nya KTHB

  Publicerad 2016-08-19
  Den 15 september 2016 sker invigningen av det nya KTH Biblioteket. Efter invigningsceremonin hålls en serie seminarier kring temat det moderna biblioteket. Sista anmälningsdag till seminarierna är 8 september. Föreläsarna är: Per Ahrbom ("Från laboratoriebyggnad till bibliotek och mötesplats"), Susanna Toivanen ("Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor och lärandemiljöer"), Erik Fichtelius ("Fri tillgång till offentligt finansierad forskning och kunskap - utopi eller realitet?") och professor Stefan Hrastinski ("Öppet lärande och det nya biblioteket").

Till sidans topp