Nyheter

 • Sök stipendier och forskningsmedel

 • Från frukostmötet med skolledningen 17/2

  Publicerad 2017-02-20
  Under frukostmötet i Salongen med skolchef Lena Gumaelius den 17 februari 2017 togs bl.a. arbetet med utvecklingsplanen och arbetsmiljön upp. Nedan följer en kort sammanfattning.

 • "Patentera först - publicera sen"

  Publicerad 2017-02-14
  Campi är KTH:s personaltidning som med både nyheter och debattforum speglar KTH:s verksamhet på ett allsidigt sätt. I artikeln "Patentera först - publicera sen" presenteras en doktorandkurs i immaterialrätt och patentfrågor. Rosa Lönnborg på KTH Biblioteket är kursledare för denna kurs som ges i samarbete med KTH Innovation och Patent- och Registreringsverket (PRV). I skrivande stund har cirka 100 doktorander genomgått kursen.

 • Mikko Bromark, ny bibliotekarie

  Publicerad 2017-02-13
  Mikko började på enheten för Biblioteksservice och lärandestöd den 6 februari. Efter Bibliotekshögskolan har han jobbat på ett flertal olika bibliotek.

 • "Lärarrollen i en digital tid"

  Publicerad 2017-02-10
  KTH Magazine är en populärvetenskaplig tidning om hur KTH bygger framtidens samhälle genom att belysa nyttan med KTH:s verksamhet. I artikeln "Lärarrollen i en digital tid" intervjuas dr. Stefan Stenbom, som även är studierektor och verksam på enheten Teknik för lärande.

 • Arbetsgivarverket intervjuar Susanne Engström

  Publicerad 2017-02-08
  Susanne Engström, som är undervisare och forskare på enheten Lärande i teknikvetenskap, berättar om sitt jobb på Arbetsgivarverkets hemsida.

 • Ny manual till Egenrapporteringen vid frånvaro

  Publicerad 2017-02-08
  HR-funktionen på ECE har tagit fram en enkel manual för hur ni ska rapportera frånvaro i egenrapporteringen, HR+. Förhoppningsvis kommer den att vara behjälplig när du ska rapportera in olika sorters frånvaro (sjukfrånvaro, tjänstledighet, semester etc.) i systemet.

 • ECE-nytt februari 2017

 • "ECE-skolan vid KTH är unik"

  Publicerad 2017-02-03
  KTH Magazine är en populärvetenskaplig tidning om hur KTH bygger framtidens samhälle genom att belysa nyttan med KTH:s verksamhet. I artikeln "unik pedagogik" intervjuas skolchefen Lena Gumaelius.

 • Marie Danielsson är kemikalieansvarig på ECE

 • ECE:s verksamheter i rektorsbloggen

 • ARC:s verksamhet uppmärksammas av Campi

  Publicerad 2017-02-01
  Sara Akramy är koordinator för Akademiskt resurscentrum (ARC), vars stödverksamhet för studenter är i utveckling. I förlängningen kommer det sannolikt förbättra genomströmningen.

 • Fler skyddsombud sökes

  Publicerad 2017-01-27
  Skyddsombuden på ECE-skolan företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett facklig anslutning. Utan att ha arbetsmiljöansvar, bevakar skyddsombuden arbetsmiljöfrågor vid exempelvis ombyggnad, omorganisation eller införande av nya arbetsuppgifter. För att säkerställa en god arbetsmiljö på hela skolan är det viktigt med skyddsombud från alla delar av organisationen. Skyddsorganisationen söker nu fler ombud, främst från avdelningarna Lärande och Administration.

 • Charlotte Flodin; nytt miljöombud

  Publicerad 2017-01-26
  Charlotte Flodin heter ECE:s nya medarbetare som har miljöombudsrollen inskriven i sin arbetsbeskrivning på Vetenskapens Hus som utvecklingsledare i miljö och hållbar utveckling.

 • Susanne Falk; ny receptionist

  Publicerad 2017-01-23
  Vi hälsar vår nya receptionist, Susanne Falk, välkommen. Hon började sin tjänst den 12 januari 2017.

 • Köksschema för norra tornet, våren 2017

 • ECE-nytt januari 2017

  Publicerad 2017-01-12
  Håll dig uppdaterad! Läs senaste ECE-nytt, ett nyhetsbrev för medarbetare på ECE-skolan om skolans verksamhet. Sprids via info@ece.kth.se i början på varje månad (med uppehåll juli och augusti).

 • Aktuellt om inköp och upphandlingsanmälan

 • Tillförordnande av administrativ chef under frånvaro

  Publicerad 2017-01-10
  Under Britt-Maries frånvaro (sjukskriven sedan 18 december) går HR-ansvarige, Malin Bolin in som tillförordnad administrativ chef enligt skolchefsbeslut. Det är alltså Malin ni ska vända er till om ni har några frågor etc. Malin är tillbaka från sin ledighet den 12 januari. Britt-Marie beräknas åter 1 februari 2017. Det ekonomiska ansvaret ligger fortfarande hos Britt-Marie, hon svarar på frågor via mejl i dessa frågor.

 • KTH Lokalservice: avvikande öppettider 5-6/1

  Publicerad 2017-01-03
  Under Trettonhelgen har Kortexpeditionen, Växeln, KTH Post och Universitetsförvaltningens (UF) reception på Brinellvägen 8 nedan avvikande öppettider. Ordinarie öppettider gäller om inget annat anges.

Till sidans topp