Webbprojekt på gång - för e t t KTH

Publicerad 2017-08-28

Parallellt med omorganisationen av KTH:s skolorganisation, kommer KTH under hösten 2017 påbörja fyra större webbprojekt. I första hand berörs KTH:s Intranät, men även externa webbplatser kommer struktureras om. Man kommer även se över ansvars- och redaktionsorganisationen för att säkra handhavandet av webbarna. Projekten leds av medarbetare på UF/KOM (Universitetsförvaltningens kommunikationsavdelning) som arbetar i samarbete med ansvariga för skolornas webbar och kommunikation. Målet är att stärka webben som kanal och stärka arbetet i att skapa e t t KTH.

Webbprojekt på KTH 2017/2018

1) ETT intranät

Idag finns det flera intranät på KTH som har flera olika webbadresser (intra.kth.se, intra.ece.kth.se o.s.v. för varje skola). Projektet kommer resultera i att det endast kommer finnas en ingång till ett intranät. Från den gemensamma startsidan kommer man nå skolornas lokala sidor, där det endast ska finnas lokal skolinformation.

Projektledare: Auri Andersson

2) Externa webbplatserna

I den nya strukturen kommer man att sträva efter att skilja på organisation och verksamhet. En modell med regerlverk, anvisningar och verktyg ska tas fram för skolors och avdelningars webbar.

Projektledare: Robert Lawesson

3) Ansvarsorganisation

Det ska bli tydligt vem som är innehållsansvarig för vilken sida.

Projektledare: Kjell Carli

4) Redaktörsorganisation

Projektmål är bl.a. att tydliggöra redaktörsroller och klarlägga relationen mellan huvudansvariga och övriga redaktörer.

Projektledare: Sara Öhman

Relaterade projekt

Formrevidering

Under vintern är det planerat att utveckla och implementera en ny grafisk form på webben som är mer mobilanpassad och standardiserad. Den nya formen ska även vara anpassade efter tillgänglighets- och användbarhetskrav.

Innehållsstrategi

De ansvariga för innehållet på kth.se kommer få en innehållsstrategi att arbeta efter.

Kontakt på ECE

Om du har webbrelaterade frågor, kontakta webbansvarig på ECE-skolan:

Till sidans topp