Upphandling av nytt ärendehanteringssystem (RT) på gång

Publicerad 2017-08-30

I syfte att öka användarvänligheten, kommer ett nytt RT-system upphandlas. Dialoger med potentiella leverantörer kommer pågå under oktober 2017.

Vad är RT?

RT (Request Tracker) är ärendehanteringssystemet som används på KTH för stödfunktioner (exempelvis IT, KTH Biblioteket, registrator m.fl.) med en funktionsmejladress som ofta delas av flera personer. Kort sagt, administreras förfrågningar/ärenden med hjälp av ärendenummer och ska minimera risken att något ”faller mellan stolarna”.

Användarvänlighet efterfrågas

Under ett förarbete, som bland annat innefattat intervjuer, har det tydligt framgått att det efterfrågas ett användarvänligt system. Systemets användarvänlighet är därför det viktigaste kriteriet i upphandlingen av ett nytt system.

Om upphandlingsförfarandet

Upphandlingsformen har beslutats bli konkurrenspräglad dialog, som i stora drag har följande förlopp:

  1. Leverantörer anmäler intresse att delta i dialoger
  2. En första kvalificerande runda görs, varefter ett fåtal leverantörer bjuds in till dialoger
  3. I dialogerna, som planeras pågå under oktober 2017, förhandlas kraven på systemet fram och resulterar i ett anbudsförfarande och utvärdering av dessa.

Kontakt vid frågor:

På ECE

Projektledare för upphandlingen av nytt RT-system på KTH

Fredrik Liljeblad
Fredrik Liljeblad, it-samordnare 087904227
Till sidans topp