Tilläggsbeslut skolöversynen

Publicerad 2017-06-26

Den 22 juni kom ett tilläggsbeslut från rektor om hur arbetet med omorganisationen ska fortlöpa fram till den 15 sept. Om ECE-skolans arbete går att utläsa att konsekvensanalys av de olika scenarierna ska göras av en KTH-intern grupp.

Till sidans topp