Sök bidrag för Postdok- och rekreationsprojekt

Nyheter i höstens utlysning från Stiftelsen Skogssällskapet

Publicerad 2017-08-25

Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning är 2017 planerad till september månad och innehåller i år två nya segment – postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration. Ansökningsperioden är mellan den 14 september till den 12 oktober.

Om Stiftelsen Skogssällskapet

Stiftelsen Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera forskning och annan kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning och ger vanligtvis anslag årligen.

Kategori postdok-bidrag

Som en del av den ordinarie utlysningen planeras två stycken postdok-bidrag, sammanlagt upp till ca fyra miljoner kronor, att lysas ut i år. Nivån för respektive bidrag kommer ligga på upp till 1 miljon kr per år och bidraget ges i upp till två år. Inriktningarna på postdok-bidragen kommer att vara:

  • Klimatanpassat, hållbart skogsbruk
  • Skogens sociala värden och samhällsnyttor

Ny kategori med Inriktning mot naturpedagogik, rekreation och integration med skogen som arena

Dessutom kommer en ny anslagskategori att inrättas. Förutom anslagskategorierna ”Forskning och kunskapsutveckling” och ”Kommunikation och kunskapsspridning”, kommer nu anslag att ges inom en kategori med inriktning mot naturpedagogik, rekreation och integration med skogen som arena. Här kan projekten ha en mer tillämpad karaktär än i de andra kategorierna och anknytning till universitet eller lärosäte är inte nödvändig.

Ansökningsprocess

Precis som tidigare år sker ansökan om medel från Stiftelsen Skogssällskapet i två steg. Ansökningsperioden för steg 1 beräknas vara öppen mellan den 14 september och den 12 oktober. Mer information om utlysning, inklusive aktuella datum och belopp, hittar ni här. Sidan kommer att uppdateras i september när styrelsen fattat beslut om årets utlysning. På sidan kan ni också anmäla ert intresse av att få nyhetsbrevet med utlysningen skickad till er via e-post.

Kontakt

Skogssällskapet

Maria Nord, Fil Dr

Anslagskoordinator

maria.nord@skogssallskapet.se

Tel: +46 (18) 30 01 65 (fast och mobil)

Sms: 0703-07 90 92

Post- och besöksadress:

Ulls väg 29A

756 51 Uppsala

Till sidans topp