Släng inget glas i soporna!

Publicerad 2017-07-27

Vid ett flertal tillfällen har lokalvårdarna hittat trasigt glas i sopsäckarna.
Det kan föranleda allvarliga skärskador och ger en farlig arbetsmiljö för KTH:s
lokalvårdare som hanterar säckarna.
Därför uppmanar vi nu om att man absolut inte får slänga glas i sopsäckarna.

Till sidans topp