Skolchefsbeslut om förlängt tillfälligt chefsuppdrag för Utbildningskansliet och Intern service

Publicerad 2017-06-12

De tidigare tillfälliga chefsuppdragen gällande funktionerna Intern service (för Maria Haglund) och Utbildningskansliet (Susanne Engström) förlängs t.o.m. 2017-08-31

Till sidans topp