Skolchefsbeslut om byte av organisationstillhörighet för Medieproduktion

Publicerad 2017-06-12

Skolchefsbeslutet bekräftar att Medieproduktion tillhör Lärandeavdelningen från och med mars 2017.

Till sidans topp