Posthantering på KTH Campus sommaren 2017

Publicerad 2017-07-06

KTH Post hämtar utgående post från ECE-skolan vid lastintaget på Osquars Backe 25 omkring 09, då också dagens inkommande post kommer.

OBS! Posten i huset hämtas av intern service dagligen kl 13, men att posten alltså går iväg morgonen efter.

Till sidans topp