"Patentera först - publicera sen"

ECE i media

Publicerad 2017-02-14

Campi är KTH:s personaltidning som med både nyheter och debattforum speglar KTH:s verksamhet på ett allsidigt sätt. I artikeln "Patentera först - publicera sen" presenteras en doktorandkurs i immaterialrätt och patentfrågor. Rosa Lönnborg på KTH Biblioteket är kursledare för denna kurs som ges i samarbete med KTH Innovation och Patent- och Registreringsverket (PRV). I skrivande stund har cirka 100 doktorander genomgått kursen.

Till sidans topp