Organisationsschemat uppdaterat, version 2017-04-04

Publicerad 2017-04-11

Organisationsschema ECE - version 2017-04-04 (pdf 94 kB)

Engelsk version: Organisation chart ECE - version 2017-04-04 (pdf 179 kB)

Nyheter i version 2017-04-04

Byte av enhetsnamn med ny enhetschef

Skolchefsbeslut ECE_2017-04-04_byte av ett enhetsnamn på Lärandeavdelningen (pdf 213 kB)

Skolchefsbeslutet rör namnbytet av en enhet på Lärandeavdelningen som tidigare kallades Organisation och ledarskap. Det nya namnet är Forskning och utveckling inom högre utbildning. På engelska: Higher Education Research and Development (HERD). HERD leds sedan 1 mars 2017 av en ny enhetschef: Fredrik Lundell.

KTH Medieproduktion (KTHMP) flyttar till Lärandeavdelningen

Funktionen KTH Medieproduktion har nu flyttat över till Lärandeavdelningen, efter att tillfälligt haft avdelningschefen för Administration som tillfällig chef.

Tillfälliga chefsuppdrag inom den administrativa avdelningen, ECE

Skolchefsbeslut ECE_2017-03-01_Tillfälliga chefsuppdrag (pdf 259 kB)   Skolchefsbeslutet innebär att:

  • Susanne Engström blir tf. chef för Utbildningskansliet
  • Maria Haglund blir tf. chef för Intern service, lokal och reception
  • Martha Cleveland-Innes blir chef för KTH Medieproduktion
  • Britt-Marie Bergman stärker ekonomifunktionen tills ny redovisningsansvarig rekryterats.
Till sidans topp