Minnesanteckningar från miljögruppsmötet 16 april 2017

Publicerad 2017-06-13

Minnesanteckningar_Miljögruppsmöte ECE 2017-04-16.pdf (pdf 297 kB)

Miljö och hållbar utveckling

Har du uppmärksammat något som avviker från våra miljörutiner? Exempelvis att entreprenören som hämtar avfall inte utför detta korrekt.

Delar ur innehållet:

  • Hur ser årskalendern för miljöledningssystemet ut?
  • Vilka detaljerade miljömål fortsätter 2017?
  • Vilka är de nya mål för 2017?
  • Vad tjänar vi på att konsekvent använda Egencia vid resebokningar?
  • Vilka är nyheterna i ISO standarden från hösten 2017?
  • Vilket miljöprojekt har ECE sökt medel för från KTH Sustainability Office?

Psst...

Du vet väl att man via länken till höger både kan skicka avvikelserapport såväl som förbättringsförslag?

Läs mer om miljöarbetet på ECE

Till sidans topp