Lars Geschwind; ny vice skolchef

Publicerad 2016-10-24

Lars Geschwind har sedan 2012 varit verksam på ECE som forskare, lektor och forskningsutbildningsansvarig (FA). Nu har han tagit över Lena Gumaelius tidigare roll som vice skolchef och Future-Faculty-ansvarig (FFA) för perioden 1 sep. 2016 till 30 juni 2017. Visionen är att göra ECE till en attraktiv arbetsplats för motiverade medarbetare.

Röda tråden: Högre utbildning och forskning

Lars är ursprungligen historiker och utbildad gymnasielärare (Uppsala universitet). Han har även arbetat vid Södertörns högskola (1997-2002) innan han lämnade akademin för, i tur och ordning, arbete på Högskoleverket, SISTER (privat forskningsinstitut), Technopolis Group (konsultbolag) och Vetenskapsrådet. En röd tråd har varit studier av högre utbildning och forskning. Sedan Lars kom till KTH och ECE vårterminen 2012, har han varit verksam som forskare och lektor.

Forskare, undervisare och handledare

Forskningen handlar bland annat om universitet som organisationer, arbete i akademin, kvalitet, styrning och ledning. Forskningen genomförs i samarbete med andra i externfinansierade projekt från bland annat Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och EU. Lars undervisar och handleder också på CL-programmet, i KPUn och i flera högskolepedagogiska kurser. Han är också ansvarig för en seminarieserie för biträdande lektorer på uppdrag av dekanus. För närvarande handleder han åtta doktorander. Läs mer om Lars i hans KTH-profil.

Som vice skolchef

I rollen som vice skolchef kommer Lars att stötta skolchefen och vara en del av skolledningen. Ett särskilt ansvar kommer att vara rekrytering och befordran av akademisk personal i rollen som Future Faculty-ansvarig (FFA).

Visionen är att ECE-skolan ska bli en attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare som gör ett högkvalitativt jobb inom sina respektive områden.

Största utmaningen blir att sätta sig in i hela skolans arbete.

Privat

Lars är gift och har två tonårssöner, bor på Kungsholmen, och ägnar sig gärna åt jakt och fiske på fritiden.

Kontakt

För närvarande sitt Lars tillsammans med Organisation och ledarskapsenheten, som flyttat in bakom ARC:s lokaler, bakom den nya Lärarloungen.

Till sidans topp