KTHB:s verksamhetsplan för 2017

Publicerad 2017-04-04

Verksamhetsplan_2017_KTH Biblioteket (pdf 88 kB)

Nedan är inledningen till verksamhetsplanen:

Inledning

Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan 2013-2017. Här har vi samlat det som är extra aktuellt under 2017. Vi vill genom detta synliggöra våra prioriteringar och visa hur vi tolkar vårt uppdrag. Verksamhetsplanen ligger också till grund för enheternas aktivitetsplanering.


Att leda KTH biblioteket och vara en del av en organisation som verkar för grundläggande värden som förutsättningarna för det demokratiska samhället, känns extra viktigt efter det år som varit. Vi är en motvikt till faktaresistens och undermålig debatton. Vi bidrar till ett kritiskt förhållningssätt och spridningen av forskningsinformation. Nu vill vi vässa organisationen ytterligare.

Januari 2017
Maria Haglund, Överbibliotekarie

Maria Haglund
Maria Haglund, överbibliotekarie 087907290
Till sidans topp