KTH:s svensk-engelska ordbok har uppdaterats

Publicerad 2017-08-17

Över 50 nya termer och översättningar har uppdaterats i Språkkommitténs svensk-engelska ordbok version 2017-08-01. Bland annat ska doktorand översättas till "doctoral student" och kurstillfälle till "administrative course instance".

Nyheter i version 2017-08-01

Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok med över 50 nya termer och översättningar. Ordboken kan laddas ner i sin helhet som PDF och det går som vanligt att söka i den interaktivt.

Gå till KTH:s svensk-engelska ordbok

Några exempel på nyheter i ordboken är:

  • skolkansli => school's office
  • amanuens => teaching assistant
  • doktorand => doctoral student
  • kurstillfälle => administrative course instance
  • samhällspåverkan => societal impact
  • teknikområde => field of technology

Om Språkkommittén på KTH

KTH:s språkkommitté har en öppen gruppwebb där man informerar om verksamheten. Om du prenumenerar på gruppwebben, kan du hålla dig uppdaterad om gruppens verksamhet och aktiviteter samt de senaste riktlinjerna för språk och skrivregler på KTH. 

Gå till Språkkommitténs gruppwebb

ECE:s webb kommer uppdateras löpande

ECE:s webbsidor kommer att uppdateras löpande enligt riktlinjerna i samband med KTH:s webbprojekt som påbörjas under höstterminen. Projekten berör intranäten, webbsidorna som riktas mot externa målgrupper samt ansvars- och redaktörsorganisationen. Syftet är att webben spegla och ska stärka arbetet i strävan mot att skapa ett KTH, vilket ju är det övergripande syftet med förändringarna i KTH:s skolorganisation som ska implementeras vid årsskiftet.

Kontakt om ECE:s webbar

Om du har webbrelaterade frågor, tips eller synpunkter, kontakta Sofie Kim, webbansvarig på ECE-skolan, skim@kth.se eller telefonanknytning 9877.

Till sidans topp