Introduktion till Alma

Publicerad 2015-06-24

I början på november kommer KTHB att gå över till Ex Libris Alma. Under hösten kommer därför personalen att erbjudas introduktion till Alma.

Verksamhetsområden som berörs är förvärv, katalog (fysiska/elektroniska medier), fjärrlån, cirkulation samt användning av Discovery-systemet Primo (personal och användare).

Personalen kommer att erbjudas introduktionsfilmer om Alma för självstudier samt undervisning med demonstrationer och workshops. I månadsskiftet augusti/september kommer det att finnas möjlighet att boka in undervisningstillfällen.

Undervisning

September
v.36                Introduktionsfilmer kommer att finnas tillgängliga för personalen att titta på själva.

Oktober
v.40-41          Alma Basic (introduktion)

                      2 × 2timmar erbjuds vid tre tillfällen

v.42               Fjärrlån och cirkulation
                      3 timmar erbjuds vid två tillfällen

v.43                Repetition
                       3 timmar erbjuds vid tre tillfällen

v.45                Gå live!

Undervisande personal och kontaktpersoner:
Anders Robertsson (särskilt fokus på fjärrlån och cirkulation)
Elisabeth Hammam (särskilt fokus på förvärv och katalogisering)

Mål med undervisningen:
Berörd personal ska ha goda förutsättningar att kunna använda Alma på ett tillfredsställande sätt när Alma implementeras den 4 november 2015.

Uppföljning: Regelbundna workshops för berörda personalgrupper. Ytterligare kommunikationskanaler kan komma att upprättas.

Läs mer om Alma på Ex Libris hemsida

Till sidans topp