Fredrik Lundell, ny enhetschef för Organisation och ledarskap

Publicerad 2017-03-08

Fredrik Lundell är sen 1 mars 2017 chef för enheten för Organisation och ledarskap på Lärandeavdelningen. Sedan tidigare leder Fredrik en forskargrupp på Skolan för teknikvetenskap (SCI), vilket han kommer fortsätta med på halvtid.

Läs mer om Fredrik

KTH-alumn

Jag är i allra högsta grad en KTH-alumn (Teknisk Fysik från KTH 1998 och Teknologie Doktor KTH 2003). Efter en Postdoc på Commissariat á l’Energie Atomique i Grenoble 2003-2004, har jag verkat på KTH som forskare, foass och lektor.

Undervisat på KTH har jag gjort ända sedan 1994, och mellan 2012-2016 var jag Programansvarig (PA) för Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik. Nu leder jag en forskargrupp som studerar strömningsmekanik med speciellt sikte mot nya biomaterial.

I rollen som chef över KTH:s högskolepedagogiska verksamhet

Det övergripande målet med min lärargärning är att KTH skall ge sina studenter så god och relevant utbildning som möjligt. I denna tjänst vill jag bidra till detta genom att säkerställa att KTH har bästa möjliga kunskap om pedagogiken och dess förutsättningar: från lärares interaktioner med enskilda studenter, via klassrum, program och universitet till nationell policy.

Denna kunskap skall sedan omsättas till kurser och andra aktiviteter riktade mot KTHs lärare och övriga anställda. Är vi bäst på detta kommer vi att vara en intressant samarbetspartner nationellt och internationellt. 

Utmaningar

De tre största utmaningarna kommer vara att:

  1. ständigt vara på tårna och fortsätta utveckla det goda kurs- och aktivitetsutbudet för alla KTHs lärare, från nya assistenter till de mest erfarna.
  2. skapa och upprätthålla kopplingen mellan enhetens forskning och utbildning.
  3. förverkliga den potential som finns i ny teknik och nya metoder (och undvika de värsta fallgroparna).

Personligt

Gift med Michaela, 3 barn (13, 11 och 7 år) och bor i Österskär där spåren från Östra Station slutar. Passionerad seglare sedan barnsben; har just nu en Albin Express och har tidigare seglat bland annat IC-kanot och Safir. 

"Kulturtipset"

Det får bli romanen ”Stoner” av John Williams som ger distans till egna vedermödor i akademin och livet och Cirkus Cirkörs ”Limits” som nyligen påminde mig om att balans kräver ständig rörelse.

Till sidans topp