Från frukostmötet med skolledningen 17/2

Publicerad 2017-02-20

Under frukostmötet i Salongen med skolchef Lena Gumaelius den 17 februari 2017 togs bl.a. arbetet med utvecklingsplanen och arbetsmiljön upp. Nedan följer en kort sammanfattning.

Utvecklingsplanarbetet

Följer KTH:s arbete

KTH:s utvecklingsplan kommer att gälla i sex år från och med 2018 med rektorns fokusområden internationalisering, jämlikhet och hållbarhet. Arbetet har precis påbörjats och kommer pågå till hösten. Till sommaren kommer ett första utkast att göras för remissrundor. Ett resultat kommer kunna presenteras någon gång i oktober.

ECE:s utvecklingsplanarbete kommer att ske parallellt med KTH:s utvecklingsarbete. Om vi är proaktiva, har god självkännedom och vet vad vi vill, har vi större möjligheter att påverka vår egen framtid, även om vi självklart behöver anpassa planen så att den harmoniserar med KTH:s övergripande plan.

Utgångspunkter

Ett led i utvecklingsarbete är enheternas årsredovisning/verksamhetsberättelse. Den nulägeskartläggningen av den egna verksamheten blir ett bra avstamp i arbetet med vad vill göra framöver. Likaså Axelsson/Franke-rapporten, som även rektor nu har fått som underlag för framtida planer om ECE-skolans verksamhet.

Elisabet leder arbetsgrupp

Elisabet Mannerfeldt kommer leda utvecklingsplanens arbetsgrupp på ECE, närmast med Rebecca Hincks och Sofie Kim.

Mer information om arbetet med utvecklingsplanen kommer att publiceras löpande på intranätet.

Skolchefsposten efter juli 2017

Inom ett par veckor kommer besked om hur det kommer bli och vad som kommer ske med posterna skolchef och vice skolchef för ECE-skolan efter Lenas och Lars nuvarande period, som sträcker sig fram till juli 2017.

Arbetsmiljöarbetet

Ledningsgruppens arbetsgrupper jobbar på med sina fokusgrupper (organisationsplan, medarbetarskap, kommunikationsplan, processer, administrativt stöd) vars arbete kommer att presenteras för implementering under hösten.

Till sidans topp