Fler skyddsombud sökes

Publicerad 2017-01-27

Skyddsombuden på ECE-skolan företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett facklig anslutning. Utan att ha arbetsmiljöansvar, bevakar skyddsombuden arbetsmiljöfrågor vid exempelvis ombyggnad, omorganisation eller införande av nya arbetsuppgifter. För att säkerställa en god arbetsmiljö på hela skolan är det viktigt med skyddsombud från alla delar av organisationen. Skyddsorganisationen söker nu fler ombud, främst från avdelningarna Lärande och Administration.

Skyddsorganisationen på ECE söker fler skyddsombud!

I dagsläget har ECE fyra skyddsombud, varav två från biblioteket och två från Vetenskapens Hus. För att säkerställa en god arbetsmiljö på hela skolan är det viktigt med skyddsombud från alla delar av organisationen. Vi ser därför gärna intresseanmälningar från övriga enheter på Lärande samt från avdelningen Administration. Du måste inte ha tidigare erfarenhet, nya skyddsombud får en arbetsmiljöutbildning som bekostas av facket och arbetsgivaren. Du behöver heller inte vara fackligt ansluten för att vara skyddsombud.

Som skyddsombud är du arbetstagarnas representant i frågor som rör arbetsmiljön

Genom att delta i skyddsronder och i ECE:s arbetsmiljögrupp ser du tillsammans med arbetsgivaren till att alla anställda har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Du har inget arbetsmiljöansvar utan uppdraget går ut på att bevaka frågor som påverkar arbetsmiljön, exempelvis vid en ombyggnad, omorganisation eller vid införande av nya arbetsmetoder. Den tid du lägger på ditt uppdrag kan variera från månad till månad, men som skyddsombud har du alltid rätt till att använda din arbetstid till vad uppdraget kräver.

Är du intresserad eller vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud? Kontakta huvudskyddsombud Karolina Karjalainen på karja@kth.se!

Facklig verksamhet på ECE-skolan

Till sidans topp