ECE:s organisationschema - version 2017-09-01

Publicerad 2017-08-30

Se och printa ECE:s organisationsschema version 2017-09-01

Uppdateringar i version 2017-09-01

  • Britt-Marie Bergman är åter chef för Intern service och Utbildningskansliet efter de tillfälliga chefsuppdragen för Maria Haglund respektive Susanne Engström.
  • Arnold Pears blir, under en obestämd (men tillfällig) period, närmaste chef för enheten Lärande i teknikvetenskap.
Till sidans topp