Din vardag påverkas av avfallsrelaterade lagändringar

Publicerad 2017-08-15

Avfallsfrågan har nu fått större utrymme i Miljöbalken (kapitel 2 §5) som avser hushållnings- och kretsloppsprinciperna - vilket påverkar oss på ECE. Det har införts tydliga krav på att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna att 1) minska mängden avfall, 2) minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3) minska de negativa effekterna av avfall, och 4) återvinna avfall.

Det är ALLAS ansvar att:

1) Minska mängden avfall

genom att:

Miljö och hållbar utveckling

Har du uppmärksammat något som avviker från våra miljörutiner? Exempelvis att entreprenören som hämtar avfall inte utför detta korrekt.

  • se till att förbruka så lite som möjligt av engångsartiklar (välj porslinskoppen eller termosen framför pappmuggen)
  • var försiktig och ta hand om dina pinaler
  • kassera inte sådant som är brukningsbart eller som går att reparera

2) Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter

Genom att:

  • köp sådant som har så låg miljöpåverkan som möjligt
  • välj hållbara produkter (detta gäller allt från förbrukningsvaror till teknik)

3) Minska de negativa effekterna av avfall och 4) återvinna avfall

Genom att:

  • ta ansvar för det avfall som du producerar
  • återvinn det som går att återvinna på ett korrekt sätt

Om du är osäker: fråga en kollega, kontakta miljöombud miljoombud@ece.kth.se eller Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag!

Till sidans topp