Din kollegas praktiknära forskningsprojekt 2016

Publicerad 2016-10-13

Professor Martha Cleveland-Innes, tillfälligt chef för Lärandeavdelningen, leder nedan kollegor i årets praktiknära forskningsprojekt på ECE-skolan. Projekten syftar till att utveckla något som kan effektivisera eller underlätta arbetsuppgifterna.

Introduction of the new course elements to elementary school teacher students

Matts Amundsen
Matts Amundsen, enhetschef

Best practices for integration of video in online learing strategies.

Kevin Billinghurst
Kevin Billinghurst, senior editor & projektledare 087906954

Evaluating the teaching in the integrated information literacy modules in degree project courses

Göran Hamrin
Göran Hamrin, universitetsadjunkt 087908951

Praktiknära forskning inom Mattecoach

Annica Hofberg
Annica Hofberg, ämnesansv teknik, mattecoach 087909806

Project administration to improve and shape quality within faculty

Elisabeth Keller
Elisabeth Keller, administrativ koordinator 087907135

Prepared for the flexible/blended transition?

Madeleine Tucker Smith
Madeleine Tucker Smith, projektledare 087907209

Från begreppskaos till överenskomna termer på KTH

Ida Pinho
Ida Pinho, universitetsadjunkt 087907527

Developing doctoral students genre awareness

Susanna Lyne
Susanna Lyne, universitetsadjunkt 087909656

Supporting and developing digital resources for teachers at KTH

HP utbildning - kvalitetsmått eller kontroll

Ida Naimi-Akbar
Ida Naimi-Akbar, universitetsadjunkt 087909250
Till sidans topp