David Minguillo; ny bibliometrisk analytiker

Publicerad 2017-03-13

Enheten för Publiceringens infrastruktur har fått förstärkning av en ny bibliometrisk analytiker, David Minguillo. David kommer senast från Chalmers tekniska högskola där han var ansvarig för bibliometri- och rankningsfrågor. På KTH ser han bland annat fram emot att bidra i arbetet med att bygga upp landets första centrum för bibliometri.

Vägen till doktorstiteln

Jag uppvuxen i Peru och är i grunden utbildad inom bibliotek och informationsvetenskap. Studierna påbörjade i  Borås men tog chansen så fort den gavs att fortsatta studierna utomlands som utbytestudent i Andalusien, i Södra Spanien. Forskning inom scientometri är väldigt stark i Spanien, där jag kom att upptäcka mitt intresse för den vetenskapliga kommunikationen och forskningsevaluering. Det var faktiskt forskningsgruppen SCImago på Granada Universitet som introducerade mig till forskningsvärlden.

Mitt intresse och drivkraft för att utveckla en forskningskarriär ledde mig till att också plugga på RSLIS (IVA) i Köpenhamn och börja att publicera mig som masterstudent. Sedan fick jag chansen att skriva min doktorsavhandling tillsammans med Prof. Mike Thelwall i England. Mike har en easygoing och stark grupp som driver forskning i värdklass. I England fick jag också min underbara dotter och efter disputationen sökte jag mig tillbaka till Sverige för att vara närmare familjen.

Ansvarat för bibliometri- och rankningsfrågor på Chalmers

Bibliometrin prioriteras högt och anses spela en nyckelroll i att synliggöra biblioteket bland forskare och ledning.

I Sverige har jag arbetat som bibliometrisk analytiker på Chalmers bibliotek under de tre senaste åren. Där har jag koordinerat bibliometrigruppen och varit ansvarig för bibliometri- och rankningsfrågor. Det har varit kul att vara med och ta fram olika parametrar som delvis utformar Chalmers nya fördelningsmodell och dess mätning. Detta är ganska nytt där men man kan redan se olika tecken som tyder på en kulturförändring, så det är spännande.

Chalmers ledning har stort intresse och förståelse för bibliometri, samtidigt bibliotekschefen är en jätteduktig chef och trevlig person. Bibliometrin prioriteras högt och anses spela en nyckelroll i att synliggöra biblioteket bland forskare och ledning. Så det har varit kul att alltid få ledningens stöd för att utveckla och hjälpa till att lyfta verksamheten.

Bygga upp landets första centrum för bibliometri på KTH

Mest spännande med den nya tjänsten på KTH är att ha tillgång till citeringsdatabasen Web of Science och arbeta med riktigt stora datamängder, samt att hjälpa till att bygga upp landets första centrum för bibliometri.

Min ambition är att sätta mig in gruppens arbete så snart som möjligt, att lära mig mycket från mina duktiga och kompetenta arbetskollegor, och att komma ingång med forskningen igen så småningom.

Personligt

Jag är ensamstående förälder till en femårig tjej, bor tillfälligt i Nockebyhov. På fritiden ägnar mig åt att löpning, spela tennis och hitta på roliga utflykter med dottern.

Kulturtipset

Jag kan varmt rekommendera filmen Icaros: A Vision och boken Ayurveda för ditt sinne av Janesh Vaidya.

David Minguillo
David Minguillo, bibliometrisk analytiker 07376521
Till sidans topp