Beslut om tillfälligt chefsuppdrag för Biblioteksservice och lärandestöd

Publicerad 2017-07-03

Enhetschefen för KTH Bibliotekets enhet Biblioteksservice och lärandestöd (BoL), Ann Tobin, har tjänstledigt för att prova en ny tjänst på Linköpings universitetsbibliotek. Nedan hittar du beslut om tillfälliga uppdrag som enhetschef och biträdande enhetschef i Anns frånvaro efter den 1 augusti 2017.

Beslut 2017-06-22 Ny tillförordnad chef och biträdande chef för BoL[1].pdf (pdf 190 kB)

Från och med 1 augusti 2017 gäller att:

Maria Haglund blir tillförordnad enhetschef fram tills dess att ny enhetschef rekryterats.

Lena Hurtig blir biträdande enhetschef fram till den 31 december 2017.

Till sidans topp