Antagningsstatistik för höstterminen 2017

Publicerad 2017-08-18

För er som är nyfikna på lite antagningsstatistik har ECE:s grundutbildningsansvariga (GA) Susanne Engström vidarebefordrat detta material från KTH:s antagningshandläggare på Universitetsförvaltningen (UF).

Antagningsstatistik HT2017_U2_inkl_könsfördelning_levererad_170803.xlsx (xlsx 50 kB)

Innehåll

Excelfilen innefattar statistik från urval 2 (sista urvalet) för svenskspråkiga program och kurser till höstterminen 2017:

  • Summering av antalet antagna och reserver till program * jmf HT2015 och HT2016
  • Fördelning av andelen kvinnor till program jmf HT2015 och HT2016
  • Antal antagna och reserver till fristående kurser**
  • Antal antagna och reserver till senare del av program*

*=antalet antagna och reserver är unika individer per program, dock kan sökande som inte antagits till sitt förstahandsval stå som reserver till flera av KTHs utbildningar

**=antalet antagna och reserver är inte unika individer, en individ kan antas till flera fristående kurser

Några slutsatser

För programmen kan man i stora drag notera följande:

  • Totala antalet antagna har minskat jämfört med HT2016
  • Totala andelen kvinnor har minskat jämfört med HT2016, det ser olika ut mellan programmen (vissa har ökat och andra minskat)

Nationell statistik på UHR:s webb

Nationell statistik som inkluderar alla universitet- och högskolor i Sverige finns publicerat av Universitets- och högskolerådets (UHR) webb: 

Sök i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Till sidans topp