Nyheter

 • Miljö-och hållbarhetsrevision 8 november

 • Lönerevision 2017

  Publicerad 2017-09-12
  Nu pågår lönerevisionen för 2017. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna på central och lokal nivå vilket kan komma påverka tidsplanen. Målet är att nya lönen ska betalas ut med december lönen.

 • Alex Alexandersson - projektkommunikatör hos Teknik för lärande

  Publicerad 2017-09-07
  Enheten Teknik för lärande har fått förstärkning av Alex, som både är pedagog och kommunikatör. Hon kommer bl.a. att jobba i MOOC-projekten och förvaltningen av Canvas.

 • Välkommen att ta del av KTH:s forskning

  Publicerad 2017-09-04
  Hur kan alger bidra till att minska vår klimatpåverkan och vårt beroende av fossila råvaror? Är Vetenskapsförnekelse på frammarsch i miljöpolitiken? Och hur kan man effektivisera stadsodling inomhus? Detta är några frågor som tas upp i en populärvetenskaplig föreläsningsserie på KTH Biblioteket som bjuder in anställda, studenter och allmänhet att ta del av KTH:s forskning. Föreläsningarna hålls vid lunchtid i Sydöstra Galleriet på KTHB Campus. Först ut är Fredrik Gröndahl, Vatten- och miljöteknik KTH som ska berätta om projektet Seafarm, onsdagen den 20 september 2017.

 • Välkommen till öppna föreläsningar om Japan

  Publicerad 2017-09-04
  KTH välkomnar intresserade och allmänhet att denna vecka delta i öppna seminarier och workshop relaterade till Japan, politik och arkitektur. Aktiviteterna ges med hjälp av Vitterhetsakademin och samarbete mellan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE).

 • Skolchefsbeslut om ställföreträdande chef för Lärande i teknikvetenskap

  Publicerad 2017-09-04
  Enligt skolchefsbeslut blir Arnold Pears ställföreträdande chef för enheten Lärande i teknikvetenskap under perioden 1 september - 31 december 2017.

 • ECE:s organisationschema - version 2017-09-01

 • Låna en tom lunchlåda för din hämtmat

  Publicerad 2017-08-30
  Många lunchrestaurangerna på KTH Campus har redan bytt till miljövänligare engångslådor för hämtmat, men ofta är det fortfarande t.ex. plastlock på lådorna. Nu finns det tomma lunchlådor som du kan låna och be restaurangerna lägga ta-med-maten i. När du är klar med lådan, diska och lämna take-away-lådan till nästa medarbetare.

 • Upphandling av nytt ärendehanteringssystem (RT) på gång

  Publicerad 2017-08-30
  I syfte att öka användarvänligheten, kommer ett nytt RT-system upphandlas. Dialoger med potentiella leverantörer kommer pågå under oktober 2017.

 • Webbprojekt på gång - för e t t KTH

  Publicerad 2017-08-28
  Parallellt med omorganisationen av KTH:s skolorganisation, kommer KTH under hösten 2017 påbörja fyra större webbprojekt. I första hand berörs KTH:s Intranät, men även externa webbplatser kommer struktureras om. Man kommer även se över ansvars- och redaktionsorganisationen för att säkra handhavandet av webbarna. Projekten leds av medarbetare på UF/KOM (Universitetsförvaltningens kommunikationsavdelning) som arbetar i samarbete med ansvariga för skolornas webbar och kommunikation. Målet är att stärka webben som kanal och stärka arbetet i att skapa e t t KTH.

 • Resestipendier för masterstudenter och doktorander utlyses

  Publicerad 2017-08-25
  Den 15 september är sista ansökningsdag för resestipendier för resestipendier för masterstudenter och doktorander som forskar inom internationella förhållanden och internationellt samarbete.

 • Sök stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada

  Publicerad 2017-08-25
  Den 15 september är den sista ansökningsdagen för utlysta stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada läsåret 2018/2019. Utlysningen görs av Sverige-Amerika Stiftelsen.

 • Sök bidrag för Postdok- och rekreationsprojekt

  Publicerad 2017-08-25
  Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning är 2017 planerad till september månad och innehåller i år två nya segment – postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration. Ansökningsperioden är mellan den 14 september till den 12 oktober.

 • Hur kan biblioteket utvecklas för morgondagens lärande?

  Publicerad 2017-08-22
  I somras presenterade Göran Hamrin sitt praktiknära forskningsprojekt ”Lifting information literacy in Ergonomics” på den 38:e konferensen anordnad av IATUL (International Association of University Libraries) i Italien. Årets konferenstema var "Embedding Libraries - Service and Development in Context". Görans konferensrapport, som levereras i tre 10-minutersfilmer (delar av innehållet har tidskodats) ger inspiration till framtida samarbete mellan ECE:s avdelningar Biblioteket och Lärande.

 • Cecilia Welroos - förstärkning till receptionen

  Publicerad 2017-08-21
  Sedan den 14 januari 2017 har receptionen fått förstärkning av Cecilia Welroos. Cecilia kommer framförallt stå i receptionen på förmiddagarna.

 • ECE:s organisationsschema uppdaterat - version 2017-08-21

  Publicerad 2017-08-21
  Utöver att Medieproduktion fått en gruppledare från och med den 21 augusti, är organisationsschemat uppdaterat med ett flertal namn.

 • Samtliga kursomgångar ska hanteras i Canvas från och med period 1, 2017

  Publicerad 2017-08-18
  Från och med period 1 2017 (som startar måndagen den 28 augusti) ska KTH enbart använda Canvas istället för Bilda och Kurswebben som lärplattform för kursomgångar. Användningen av EN lärplattform, stärker arbetet i visionen att skapa "ett KTH".

 • Antagningsstatistik för höstterminen 2017

 • KTH:s svensk-engelska ordbok har uppdaterats

  Publicerad 2017-08-17
  Över 50 nya termer och översättningar har uppdaterats i Språkkommitténs svensk-engelska ordbok version 2017-08-01. Bland annat ska doktorand översättas till "doctoral student" och kurstillfälle till "administrative course instance".

 • Din vardag påverkas av avfallsrelaterade lagändringar

  Publicerad 2017-08-15
  Avfallsfrågan har nu fått större utrymme i Miljöbalken (kapitel 2 §5) som avser hushållnings- och kretsloppsprinciperna - vilket påverkar oss på ECE. Det har införts tydliga krav på att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna att 1) minska mängden avfall, 2) minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3) minska de negativa effekterna av avfall, och 4) återvinna avfall.

Till sidans topp