Utrymningsledare

I biblioteksbyggnaden (43:6) finns 14 stycken utrymningsledare med ansvar för att kontrollera olika delar av verksamheten. Utrymningsledarna ska ha grundläggande kunskap om riskerna vid brand- och rökutveckling samt god lokalkännedom. Utrymningsledarna ansvarar för att den lokaldel av verksamheten som han/hon är tilldelad utryms vid larm och lämnar nödvändig assistans till den som behöver detta vid utrymning.

Avdelningscheferna ansvarar för att erforderligt antal utrymningsledare utses. Namn meddelas till skolans HR-ansvarige. 

Huvudansvarig utrymningsledare ansvarar för att möta upp räddningstjänsten och visa dem tillrätta i byggnaden samt hänvisar till larmpanelen innanför OB 25.

Respektive utrymningsledare ansvarar för att utse en person som får i uppgift att vakta entrédörren från utsidan och stoppa personer från att gå in i byggnaden när den ska utrymmas.

Utrymningsledarna lämnar sina rapporter till räddningstjänstens räddningsledare, brandman med gult band på hjälmen eller helt gul hjälm. Ansvarig handläggare av husfrågor ansvarar för att KTH-jouren blir informerad om incidenten.

Utrymningsledare

Brandskyddsansvarig: Sara Crutebo (möter upp Räddningstjänsten)

Utrymningsledare KTHB-byggnaden

Norra Tornet
Beata Gillving
Eva Wester

Södra Tornet
Susanne Carlsson (tjänstledig)
Ulf Norman

Glashuset plan 3
Margareta Fathli
Göran Hamrin
Lena Hurtig
Sofie Andén Seo (föräldraledig)

Vaktmästarkorridor
Bengt Eriksson

Glashuset plan 4
Anna-Karin Högfeldt
Mikael Cronhjort

Publika utrymmen, konferensrum, kontor bakom Ångdomen
Chris Druid
Dennis Fors
Tommy Westergren

Entréhall, café
Gunilla Johansson

"Sambandscentral"
Receptionen

Språk

Plan 2
Jamie Rinder
Susanne Edorsson

Plan 3
Margareta Olofsson
Mateusz Maszkowicz

(Vid frågor eller synpunkter gällande brand och säkerhet, kontakta till närmaste utrymningsledare.)

Utrymningsledare på KTH har orangea västar.

Till sidans topp