Utbildning i nödsituationer och säkerhet

Förebyggande brandskyddskontroll och utrymning

Målgrupp: Skyddsombud, handläggare för skydds- och säkerhetsfrågor, utrymningsledare samt övriga som har speciellt intresse eller behov.

Hantering av brandsläckare

Målgrupp: Samtlig personal

Första hjälpen, Hjärt- och lungräddning

Målgrupp: Lämpligt för personal som är intresserade av denna utbildning, särskilt de som arbetar med kundtjänst i publika expeditioner. Ett antal personer vid skolan är HLR-utbildade.

Rädda Hjärtat

I appen ”Rädda Hjärtat” kan du lära dig mer om hjärt-och lungräddning och luftvägsstopp, hur en hjärtstartare fungerar och var närmaste hjärtstartare finns. Den kan även ge stöd i en akutsituation. Appen är framtagen av Hjärt-Lungfonden och HLR-rådet.

Till sidans topp