Övriga nödsituationer

De publika expeditionerna utgör knutpunkter i biblioteket och är de platser dit man i allmänhet vänder sig vid nödsituationer. Exempelvis stöld, hotfulla personer eller akut sjukdom. Personal i allmänhet och kundtjänstpersonal i synnerhet skall ha kunskap om och känna sig trygga i hur man agerar i olika nödsituationer.

Personalen får aldrig utsätta sig för egen risk!

Hotfulla, eller misstänkta personer
Kontakta alltid din arbetsledning. KTH-jouren (tfn) och/eller Polisen kontaktas beroende på typ av hotbild.

Sjukdom
Personen tas om möjligt till ett lugnt utrymme. Vilrum finns i anslutning till utgång OB 23. Två personer skall kvarstanna hos den sjuke och bistå efter förmåga med den omvårdnad som situationen kräver. Ambulans eller annan transport tillkallas vid behov.

Stöld
Vid misstänkt stöld av skolans egendom görs en polisanmälan. Besökare eller personal som blir av med ägodelar gör egen polisanmälan. Kännedomskopia ska i båda fallen gå till KTH:s Lokalserviceenhet.

SOS larmnummer 112
Polisen i icke-akuta situationer 114 14
KTH:s larmnummer 7700

Till sidans topp