När brandlarmet går

Larm i biblioteksbyggnaden (43:6)
Vid eventuell brand- eller rökutveckling i de publika utrymmena aktiveras ett larm med ett inspelat meddelande på svenska och engelska. Detta larm går automatiskt till räddningstjänsten. I vissa delar av kontorsutrymmena aktiveras även en ringsignal.
Rökdetektorer (xlsx 11 kB) är strategiskt placerade i skolans utrymmen.

​Det finns vissa delar av huset som inte nås av det publika utrymningslarmet. Receptionen kontaktar de personer som sitter i dessa delar av huset i händelse av larm.

SOS larmnummer 112
Polisen i icke-akuta situationer 114 14
KTH:s larmnummer 7700

Utrymning
Utrymningsplaner finns anslagna runt om i huset. Det åligger all personal att känna till minst två utrymningsvägar, nyanställda informeras i sin introduktionsutbildning. Observera att hissar inte får användas vid utrymning. I biblioteksbyggnaden (43:6) finns 14 stycken utrymningsledare med ansvar för att kontrollera olika delar av verksamheten. Läs mer om utrymningsledarna här.

Undervisande/föreläsande personal ansvarar för att lektionssalen utryms om föreläsning pågår vid larm. Receptionen fungerar som sambandscentral och receptionspersonalen bör såvida det inte innebär uppenbar risk vänta så länge som möjligt med att själv lämna lokalen.

Uppsamlingsplats
Efter utrymning samlas personalen på Borggården och inväntar information från räddningstjänsten/utrymningsledarna. Skolledningen ansvarar för att personalen informeras om händelsen samt vidtar övriga lämpliga åtgärder.

Information om rutiner
Skolledningen ansvarar för att utrymningsledarna hålls ajour om eventuella förändringar i utrymningsrutinerna så att de kan informera vidare till sin avdelning/enhet om detta. Utrymningsledarna ska informera nyanställda inom avdelningen om utrymningsrutinerna. All personal ska kunna läsa information om rutinerna via intranätet. Rutinerna repeteras och diskuteras avdelningsvis 1 gång/år eller vid behov.

Läs mer på 
Säkerhetsansvarig: Roine Hammar

Till sidans topp