Posthantering på ECE-skolan, KTH Campus

Posthanteringen för medarbetarna på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) hanteras på KTH Campus av Intern service som tillhör Avdelningen för Administration.

Posthantering under sommaren 2017

KTH Post hämtar utgående post från ECE-skolan vid lastintaget på Osquars Backe 25 omkring 09, då också dagens inkommande post kommer.

OBS! Posten i huset hämtas av intern service dagligen kl 13, men att posten alltså går iväg morgonen efter.

Utgående post

Varje vardag har du flera tillfällen att posta din utgående post.

Posttömning ECE-skolan kl.13.00

Vaktmästeriet på Intern service hämtar i facket utgående post kl. 13.00 på följande ställen:

Ekonomi, Staben, Lunchrummet, Media och IT, Backoffice.

KTH Post hämtar utgående post från ECE-skolan vid lastintaget på Osquars Backe 25 omkring 13.30-14.00.

Posttömning på KTH Campus kl. 15.00

På KTH Campusområdet finns det gråa postlådor där du kan posta:

  • KTH-intern post (även till Electrum, Albanova och Vetenskapens Hus)
  • Förfrankerad extern post (även Flemingsberg, Haninge och Telge)

De gråa lådorna töms kl. 15.00-15.30.

OBS!

Post som är förfrankerad med KTH:s streckkoder ska inte läggas på "låda på stan", då streckkoden på streckkodskuvert endast anger kostnadsställe.

Sista chansen att posta för dagen är att gå själv till KTH Posten på Drottning Kristinas väg 46. Deadline är olika berorende på vad det är för typ av post. Kontakta KTH Post för mer information.

Kontaktuppgifter & Öppettider KTH Post

Inkommande post

Varje vardag lämnar KTH Post inkommande post till ECE-skolans personal (på KTH Campus) vid lastintaget på Osquars Backe 25 kl. 09.10.

Vanligtvis delas posten ut så att den finns i ditt postfack före kl. 11.00 på följande ställen: Utbildningskansliet, PI, Caféet, Ekonomi, Kommunikation, Lunchrummet, Staben, Media och IT, Osquars Backe 14 och 20.

Vid eventuella förseningar kan 11-utdelningen utebli. Utdelningen sker i så fall vid posttömningen för utgående post som sker tidigast kl. 13.00.

För de som under ombyggnationen sitter i KTH Entrés lokaler, används de vanliga postfacken i lunchrummet.

Ansvarig för posthanteringen på ECE-skolan, KTH Campus

Vikarierande postansvarig är:

Till sidans topp