Miljöarbetet på ECE-skolan

Vi på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har möjlighet att bidra till att KTH lyckas nå sin vision - att bli ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling. Miljöombud på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) är Charlotte Flodin, som också deltar i Miljögruppens arbete. Samtliga medarbetare har ett ansvar att arbeta enligt de rutiner som finns i miljöledningssystemet som man är berörd av. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar miljörelaterad information, som finns både på det lokala (ECE) och centrala (KTH) intranätet.

Ansvariga

Högsta ansvariga person för miljöledningssystemet på ECE-skolan är skolchefen Lena Gumaelius. Verksamhetsansvaret är delegerat till Britt-Marie Bergman (chef för Avdelningen för administration). Charlotte Flodin är ECE-skolans miljöombud, som får stöd av ECE:s miljögrupp.

Miljögruppen

Miljögruppen har rekryterats för att nå ut med information i hela organisationen och stödjer skolans miljöombud bl.a. genom att:

  • förbereda till exempel miljömål.
  • samordna lösningar av praktiska problem vid behov.
  • kommunicera miljöarbetet.

Information om miljöarbetet

Informationen om miljöarbetet finns både på det centrala (KTH) och lokal (ECE) intranätet.

Håll dig uppdaterad!

Till sidans topp