Miljöarbetet på ECE-skolan

Vi på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har möjlighet att bidra till att KTH lyckas nå sin vision - att bli ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling. Miljöombud på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) är Charlotte Flodin, som också deltar i Miljögruppens arbete. Samtliga medarbetare har ett ansvar att arbeta enligt de rutiner som finns i miljöledningssystemet som man är berörd av. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar miljö- och hållbarhetsrelaterad information, som finns både på det lokala (ECE) och centrala (KTH) intranätet.

Miljö och hållbar utveckling

Har du uppmärksammat något som avviker från våra miljörutiner? Exempelvis att entreprenören som hämtar avfall inte utför detta korrekt.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Ansvariga

Högsta ansvariga person för miljöledningssystemet på ECE-skolan är skolchefen Lena Gumaelius. Verksamhetsansvaret är delegerat till Britt-Marie Bergman (chef för Avdelningen för administration). Charlotte Flodin är ECE-skolans miljöombud, som får stöd av ECE:s miljögrupp.

Miljögruppen

Miljögruppen har rekryterats för att nå ut med information i hela organisationen och stödjer skolans miljöombud bl.a. genom att:

  • förbereda till exempel miljömål.
  • samordna lösningar av praktiska problem vid behov.
  • kommunicera miljöarbetet.

Information om miljöarbetet

Informationen om miljöarbetet finns både på det centrala (KTH) och lokala (ECE) intranätet.

Hållbara inköp

Lathund för miljö- och hållbarhetsaspekter vid inköp och upphandling.  

Håll dig uppdaterad!


Till sidans topp