Jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML)

Här finns information om arbetet med Jämställdhet, mångfald och lika villkor på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) på KTH.

Till sidans topp