Gör Intranätet till din startsida

Intranätet är den huvudsakliga informationskanalen för medarbetarnas internkommunikation på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE-skolan). Se nedan manualer hur du gör Intranätet till din startsida när du startar någon av webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

1) Öppna den webbläsare du vill använda på din dator.

Du kanske just nu använder t.ex. Internet Explorer, men vill att Intranätet ska bli startsida på t.ex. Google Chrome. Då öppnar du upp Google Chrome på din dator. Om du inte har den på din dator, får du ladda ned den:

Ladda ned Internet Explorer

Ladda ned Google Chrome

Ladda ned Mozilla Firefox

2) Klicka sedan på den webbläsaren nedan för att öppna upp en manual om hur du förbestämmer startsida:

Obs! Även om språket är annorlunda i din webbläsare (engelska eller svenska) än i manualen, sitter funktionerna på motsvarande plats.

Nästa gång du startar upp webbläsaren som du har gjort inställningarna på, kommer intranätet automatiskt att bli din startsida på den webbläsaren.

Kontakt

Om du har problem eller har frågor, kontakta Sofie Kim.

Till sidans topp