Förbättring av ljudmiljön i KTHB:s foajé

I samband med ombyggnationen av KTHB kommer även ljudmiljön i foajén att förbättras. Detta kommer att ske i början av juni, efter terminsslutet.

Det som är planerat är dels en förbättring av ljudisoleringen i hela innertaket i foajén med särskilda ljudabsorbenter. Ovanför receptionen kommer ett nytt innertak att byggas med extra ljuddämpning. Vi hoppas också att de nya stolar i trä som ska vara i cafédelen kommer att orsaka mindre skrapljud och även vara mer ljuddämpande än de nuvarande.

För att arbetsmiljön ska vara dräglig under vårterminen så har passen för den ordinarie personalen kortats ned till max två timmar i ett sträck.

Till sidans topp