Dagväktare på KTH Campus

Dagväktare på KTH Campus från 1 april 2016

Syftet med väktaren är att vara en trygghetsresurs och huvuduppdraget är att röra sig i KTH:s publika delar som t ex KTHB, nya entrén, expeditioner osv.

Nås helgfria vardagar på 77 00

  • Dagväktaren finns på campus helgfri måndag – fredag kl. 08–16 och nås via KTH:s larmnummer 77 00.
  • När man ringer 77 00 så kommer man till SOS alarm. Operatören där kommer att förmedla samtalet till beredskapen som i sin tur skickar väktaren till platsen.
  • Det finns ingen inställelsetid, utan får väktaren ett sådant uppdrag så ska han inställa sig så snart det är möjligt, dvs. omedelbart.

Vid akut situation: 112

Om en anställd känner sig hotad av en student eller kollega ska man alltid i första hand ringa 112, därefter 77 00. Är situationen inte så akut att man bedömer att 112 är nödvändigt så ringer man 77 00, men det är alltid den som är utsatt som avgör vad som är nödvändigt.

Kontakta säkerhetshandläggare

Om man vill ha besök av väktaren för att exempelvis få hjälp med förebyggande åtgärder, eller upplever en ökad utsatthet, kontakta säkerhetshandläggaren Fredrik Holmström.

frholmst
Till sidans topp