Nyheter

  • Din vardag påverkas av avfallsrelaterade lagändringar

    Publicerad 2017-08-15
    Avfallsfrågan har nu fått större utrymme i Miljöbalken (kapitel 2 §5) som avser hushållnings- och kretsloppsprinciperna - vilket påverkar oss på ECE. Det har införts tydliga krav på att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna att 1) minska mängden avfall, 2) minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3) minska de negativa effekterna av avfall, och 4) återvinna avfall.

  • Marie Danielsson är kemikalieansvarig på ECE

Till sidans topp