Miljöledningssystem på ECE

Miljöledningssystemet innehåller många handlingar som beskriver hur man bedriver verksamheten miljömässigt. Dessa handlingar läggs på centrala miljögruppens sidor efter godkännande av miljögruppen. Nedan ligger handlingar under arbete.

ECE miljöarbete 2016-2020 (pdf 62 kB)

Rutiner under arbete

När rutiner är godkända ligger de  här på centrala miljögruppen på KTH.

Rutin för att minska miljöpåverkan vid tjänsteresor (pdf 107 kB)

Rutin för avfallshantering på Vetenskapens Hus (pdf 151 kB)

Rutin för energibesparing (pdf 106 kB)

Miljömål för ECE-skolan

Miljömål för ECE-skolan: Avfall (pdf 40 kB)

Miljömål för ECE-skolan: Utbildning (pdf 124 kB)

Handlingsplaner för detaljerade miljömål

Handlingsprogram för programutveckling inom miljö och hållbar utveckling SCI/CLGYM  (pdf 592 kB)

Handlingsprogram för programutveckling inom miljö och hållbar utveckling inom TL för ämneslärare (pdf 95 kB)

Handlingsprogram för detaljerat miljömål – Avfall ECE-skolan (pdf 92 kB)

Handlingsprogram för källsortering på biblioteksbyggnaden, 43:6, ECE-skolan (pdf 102 kB)

Handlingsprogram för detaljerad miljömål - papper och pappersavfall ECE-skolan (pdf 83 kB)

Rapportering av avvikelser, förbättringsförslag och frågor

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och anmäler miljöavvikelser på KTH. Ett exempel kan vara att du upptäcker att entreprenören som hämtar avfall inte utför detta enligt våra miljörutiner.

Gå in och anmäl alla dessa avvikelser till centrala miljögruppen på KTH eller lämna dina förbättringsförslag eller frågor där.

Protokoll och minnesanteckningar rörande skolans miljöarbete

Till sidans topp