Ledning, chefer och funktionsansvariga på ECE-skolan

Kontaktuppgifter till ledning, chefer och funktionsansvariga på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE). Skolans ledningsgrupp (LG) består av skolledningen, enhetscheferna, GA, FA, FFA, PUA, UA, HR-ansvarig och kommunikationsansvarig.

Organisationsschema för ECE-skolan

Avdelningen för

Avdelningen för

Avdelningen för

Skolledning

Grundutbildningsansvarig (GA)

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Future Faculty-ansvarig (FFA)

Personalutbildningsansvarig (PUA)

Funktionsansvarig för utbildningsadministration (UA)

Tillförordnad:

Huvudskyddsombud

Miljöombud

Administrativa funktioner

Enhetschefer - Biblioteksavdelningen

Biblioteksservice och Lärandestöd

Tillförordnad:

Media och IT

Publiceringens infrastruktur

Enhetschefer - Lärandeavdelningen

Forskning och utveckling inom högre utbildning (HERD)

Lärande i Teknikvetenskap

Språk och Kommunikation

Teknik för lärande

Vetenskapens Hus 

Gruppledare KTH Medieproduktion

Till sidans topp