Webbsidor

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) har två gemensamma webbplatser. Den externa webbplatsen www.kth.se/ece samt skolans intranät där du befinner dig just nu. Skolans webbsidor förvaltas av kommunikationsgruppen. Utöver dessa två har biblioteket, som tillhör skolan, en extern webbplats www.kth.se/kthb. Denna förvaltas av bibliotekets webbredaktion.

Behöver webben uppdateras?

Behöver något uppdateras på några av våra webbplatser? Eller har du bara tankar och idéer som du skulle vilja dela med dig av? 
Tveka inte att kontakta oss!

Rör det din avdelnings webbsidor? Kontakta ansvarig webbredaktör

Bibliotekets webbplats? Kontakta bibliotekets webbredaktion

Startsidan på skolans externa webb eller vårt intranät? Kontakta kommunikationsgruppen

Information till studenter

www.kth.se/student

All generell information till studenter publiceras på KTH:s gemensamma studentwebb (Student på KTH). Ansvarig för information till våra studenter på ECE-skolan är .

Kurs- och programwebbsidor

Alla kurs- och programwebbsidor ska publiceras i KTH:s gemensamma system  KTH Social. Här kan du läsa  mer om hur det fungerar. 

Information om våra utbildningar

www.kth.se/utbildning

Den huvudsakliga informationen om våra utbildningar publiceras på KTH:s gemensamma  utbildningswebb. Utbildningswebben uppdateras av KTH:s studentrekrytering. Ärenden gällande uppdateringar av utbildningswebben går genom skolans kommunikationsenhet. Notera att de kompletta kursplanerna är importerade från  KOPPS.

Personal- och profilsidor

Personallistor och profilsidor är en del av KTH:s gemensamma system KTH Social. Informationen på din profilsida hämtas från en rad olika system.  Här  kan du läsa mer om hur det fungerar.

Till sidans topp